multikino - repertuar
MULTIKINO Łódź

16-11-2018

Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  09:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  10:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  10:15 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  10:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  10:50 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  11:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  11:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  11:50 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-16 - godz.  12:25 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  12:40 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  12:50 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  12:50 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 9
2018-11-16 - godz.  13:05 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  13:35 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  14:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 4
2018-11-16 - godz.  14:25 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  14:40 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  14:45 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 2
2018-11-16 - godz.  15:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 10
2018-11-16 - godz.  15:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-16 - godz.  15:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  15:25 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  15:40 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  16:10 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  17:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  17:10 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-16 - godz.  17:15 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 4
2018-11-16 - godz.  17:15 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  17:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  17:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  17:35 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-16 - godz.  17:35 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  18:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  18:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  18:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 9
2018-11-16 - godz.  18:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  19:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-16 - godz.  19:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 4
2018-11-16 - godz.  19:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  19:40 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  19:45 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  20:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-16 - godz.  20:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 3
2018-11-16 - godz.  20:10 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-16 - godz.  20:10 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  20:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  20:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  20:40 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  20:40 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  21:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-16 - godz.  21:20 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 9
2018-11-16 - godz.  22:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-16 - godz.  22:10 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-16 - godz.  22:30 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Suspiria
Suspiria Multikino / SALA 10
2018-11-16 - godz.  23:00 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 5
2018-11-16 - godz.  23:10 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 6
2018-11-16 - godz.  23:15 (Piątek) Łódź Multikino / SALA 6

17-11-2018

2018-11-17 - godz.  10:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-17 - godz.  10:15 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  10:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Poranki: Bing
Poranki: Bing Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  10:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  10:35 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  10:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  11:15 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  11:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-17 - godz.  11:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Venom
Venom Multikino / SALA 10
2018-11-17 - godz.  11:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  11:50 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  12:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  12:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  12:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 5
2018-11-17 - godz.  12:50 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-17 - godz.  12:50 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Burn the Stage: The Movie
Burn the Stage: The Movie Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  13:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Burn the Stage: The Movie
Burn the Stage: The Movie Multikino / SALA 2
2018-11-17 - godz.  13:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  13:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  13:50 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  13:50 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  14:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-17 - godz.  14:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-17 - godz.  14:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 6
2018-11-17 - godz.  14:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  14:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  14:45 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Burn the Stage: The Movie
Burn the Stage: The Movie Multikino / SALA 2
2018-11-17 - godz.  15:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  15:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  15:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 5
2018-11-17 - godz.  15:25 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-17 - godz.  15:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  15:50 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  16:25 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  16:25 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  16:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  17:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  17:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  17:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  17:15 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-17 - godz.  17:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  17:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  17:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-17 - godz.  18:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-17 - godz.  18:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  18:15 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-17 - godz.  18:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-17 - godz.  18:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  18:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  19:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  19:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  19:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  19:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  19:45 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  20:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-17 - godz.  20:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-17 - godz.  20:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  20:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 5
2018-11-17 - godz.  20:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-17 - godz.  20:40 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  21:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Pierwszy człowiek
Pierwszy człowiek Multikino / SALA 10
2018-11-17 - godz.  21:15 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 8
2018-11-17 - godz.  21:20 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-17 - godz.  21:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-17 - godz.  21:35 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Suspiria
Suspiria Multikino / SALA 4
2018-11-17 - godz.  22:10 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 1
2018-11-17 - godz.  22:30 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 1

18-11-2018

Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  10:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  10:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  10:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  10:15 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Poranki: Bing
Poranki: Bing Multikino / SALA 9
2018-11-18 - godz.  10:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 9
2018-11-18 - godz.  10:55 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-18 - godz.  11:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  11:15 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-18 - godz.  11:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-18 - godz.  11:50 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Venom
Venom Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  11:50 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  12:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  12:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  12:25 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  12:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  12:55 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  13:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 8
2018-11-18 - godz.  13:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  13:20 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  13:50 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  13:50 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  14:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  14:20 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  14:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-18 - godz.  14:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-18 - godz.  14:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  14:45 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Burn the Stage: The Movie
Burn the Stage: The Movie Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  15:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  15:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  15:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 5
2018-11-18 - godz.  15:25 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  15:50 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  15:50 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  16:25 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  16:25 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  16:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  17:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 3
2018-11-18 - godz.  17:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  17:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  17:15 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-18 - godz.  17:20 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-18 - godz.  17:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  17:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  18:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  18:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  18:15 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-18 - godz.  18:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  18:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  18:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  19:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  19:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  19:20 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-18 - godz.  19:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  19:45 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-18 - godz.  20:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-18 - godz.  20:10 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-18 - godz.  20:20 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  20:20 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 5
2018-11-18 - godz.  20:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-18 - godz.  20:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  21:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Pierwszy człowiek
Pierwszy człowiek Multikino / SALA 10
2018-11-18 - godz.  21:15 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-18 - godz.  21:30 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-18 - godz.  21:35 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Suspiria
Suspiria Multikino / SALA 8
2018-11-18 - godz.  21:40 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 8

19-11-2018

2018-11-19 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-19 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 8
2018-11-19 - godz.  10:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-19 - godz.  11:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-19 - godz.  11:15 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-19 - godz.  11:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Venom
Venom Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  11:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  11:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-19 - godz.  11:50 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  12:50 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  12:50 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 4
2018-11-19 - godz.  12:55 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 1
2018-11-19 - godz.  13:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-19 - godz.  13:45 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-19 - godz.  13:50 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  13:50 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  14:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-19 - godz.  14:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-19 - godz.  14:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 4
2018-11-19 - godz.  15:10 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  15:25 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  15:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-19 - godz.  15:45 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-19 - godz.  16:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-19 - godz.  16:25 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  16:25 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  17:10 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 4
2018-11-19 - godz.  17:15 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-19 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-19 - godz.  17:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-19 - godz.  18:15 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-19 - godz.  18:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  18:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  18:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  19:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-19 - godz.  19:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  19:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 4
2018-11-19 - godz.  20:05 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-19 - godz.  20:10 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-19 - godz.  20:10 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-19 - godz.  20:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 5
2018-11-19 - godz.  20:30 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  20:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-19 - godz.  20:40 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Pierwszy człowiek
Pierwszy człowiek Multikino / SALA 10
2018-11-19 - godz.  21:15 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-19 - godz.  21:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 8
2018-11-19 - godz.  21:20 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-19 - godz.  21:35 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 7

20-11-2018

2018-11-20 - godz.  10:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 8
2018-11-20 - godz.  10:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  10:15 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  10:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 2
2018-11-20 - godz.  11:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-20 - godz.  11:15 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Venom
Venom Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  11:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  11:30 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-20 - godz.  11:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-20 - godz.  11:50 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  12:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  12:50 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  12:50 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 2
2018-11-20 - godz.  13:05 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-20 - godz.  13:45 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-20 - godz.  13:50 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  13:50 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  14:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-20 - godz.  14:30 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-20 - godz.  14:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  14:45 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 2
2018-11-20 - godz.  15:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  15:25 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  15:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 8
2018-11-20 - godz.  16:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-20 - godz.  16:25 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  16:25 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  17:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  17:10 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-20 - godz.  17:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-20 - godz.  17:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-20 - godz.  17:30 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-20 - godz.  18:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  18:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  18:15 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-20 - godz.  18:30 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-20 - godz.  18:30 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  18:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  19:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-20 - godz.  19:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-20 - godz.  19:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  19:45 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-20 - godz.  20:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 3
2018-11-20 - godz.  20:10 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-20 - godz.  20:10 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-20 - godz.  20:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 5
2018-11-20 - godz.  20:30 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-20 - godz.  20:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 4
2018-11-20 - godz.  20:40 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 2
2018-11-20 - godz.  21:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Pierwszy człowiek
Pierwszy człowiek Multikino / SALA 10
2018-11-20 - godz.  21:15 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-20 - godz.  21:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Suspiria
Suspiria Multikino / SALA 8
2018-11-20 - godz.  21:20 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-20 - godz.  21:35 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 7

21-11-2018

2018-11-21 - godz.  10:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-21 - godz.  10:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  10:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  10:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 3
2018-11-21 - godz.  11:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-21 - godz.  11:15 (Środa) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Venom
Venom Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  11:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  11:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-21 - godz.  11:50 (Środa) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  12:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  12:50 (Środa) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  12:50 (Środa) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 4
2018-11-21 - godz.  12:55 (Środa) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-21 - godz.  13:45 (Środa) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-21 - godz.  13:50 (Środa) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  13:50 (Środa) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  14:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-21 - godz.  14:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-21 - godz.  14:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  14:45 (Środa) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 4
2018-11-21 - godz.  15:10 (Środa) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  15:25 (Środa) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  15:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA 8
2018-11-21 - godz.  16:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-21 - godz.  16:25 (Środa) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  16:25 (Środa) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  17:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  17:10 (Środa) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 4
2018-11-21 - godz.  17:15 (Środa) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-21 - godz.  17:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-21 - godz.  17:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-21 - godz.  17:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-21 - godz.  18:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  18:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  18:15 (Środa) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-21 - godz.  18:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-21 - godz.  18:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  18:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  19:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-21 - godz.  19:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 4
2018-11-21 - godz.  19:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-21 - godz.  19:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  19:45 (Środa) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-21 - godz.  20:00 (Środa) Łódź Multikino / SALA 3
2018-11-21 - godz.  20:10 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-21 - godz.  20:10 (Środa) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-21 - godz.  20:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 5
2018-11-21 - godz.  20:30 (Środa) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-21 - godz.  20:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-21 - godz.  20:40 (Środa) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Pierwszy człowiek
Pierwszy człowiek Multikino / SALA 10
2018-11-21 - godz.  21:15 (Środa) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-21 - godz.  21:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 8
2018-11-21 - godz.  21:20 (Środa) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-21 - godz.  21:35 (Środa) Łódź Multikino / SALA 7

22-11-2018

2018-11-22 - godz.  10:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-22 - godz.  10:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  10:15 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  10:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  10:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  11:15 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  11:30 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-22 - godz.  11:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Venom
Venom Multikino / SALA 10
2018-11-22 - godz.  11:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-22 - godz.  11:50 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  12:35 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  12:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  12:50 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  12:50 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-22 - godz.  13:45 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  13:50 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 10
2018-11-22 - godz.  14:10 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 10
2018-11-22 - godz.  14:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-22 - godz.  14:30 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-22 - godz.  14:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Alfa
Alfa Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  14:45 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 1
Bilety na: Klakson i spółka
Klakson i spółka Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  14:50 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  15:25 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  15:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-22 - godz.  16:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  16:25 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Hotel Transylwania 3
Hotel Transylwania 3 Multikino / SALA 10
2018-11-22 - godz.  16:45 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Zimna wojna
Zimna wojna Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  16:55 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  17:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  17:10 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-22 - godz.  17:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 6
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-22 - godz.  17:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-22 - godz.  17:30 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  18:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-22 - godz.  18:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
2018-11-22 - godz.  18:15 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 5
2018-11-22 - godz.  18:30 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 4
2018-11-22 - godz.  18:30 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  19:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  19:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: CANNES LIONS 2018
CANNES LIONS 2018 Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  19:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  19:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 10
Bilety na: Multikino VR: Miasta świata
Multikino VR: Miasta świata Multikino / SALA VR
2018-11-22 - godz.  19:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Wdowy
Wdowy Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  19:45 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 1
2018-11-22 - godz.  20:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 3
Bilety na: Kler
Kler Multikino / SALA 6
2018-11-22 - godz.  20:10 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 6
2018-11-22 - godz.  20:10 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 9
2018-11-22 - godz.  20:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 9
Bilety na: 7 uczuć
7 uczuć Multikino / SALA 5
2018-11-22 - godz.  20:30 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 5
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 2
2018-11-22 - godz.  20:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 2
Bilety na: Multikino VR: The best of VR
Multikino VR: The best of VR Multikino / SALA VR
2018-11-22 - godz.  20:40 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Suspiria
Suspiria Multikino / SALA 4
2018-11-22 - godz.  21:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 4
Bilety na: Multikino VR: Thrillery
Multikino VR: Thrillery Multikino / SALA VR
2018-11-22 - godz.  21:20 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA VR
Bilety na: Planeta Singli 2
Planeta Singli 2 Multikino / SALA 7
2018-11-22 - godz.  21:35 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 7
Bilety na: Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody Multikino / SALA 8
2018-11-22 - godz.  21:45 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 8
Bilety na: Pierwszy człowiek
Pierwszy człowiek Multikino / SALA 10
2018-11-22 - godz.  21:50 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 10

26-11-2018

Bilety na: Queen: A night in Bohemia
Queen: A night in Bohemia Multikino / SALA 8
2018-11-26 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 8

01-12-2018

2018-12-01 - godz.  11:00 (Sobota) Łódź Multikino / SALA 2

02-12-2018

Bilety na: Balet Bolszoj: Don Kichot
Balet Bolszoj: Don Kichot Multikino / SALA 7
2018-12-02 - godz.  16:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7

03-12-2018

2018-12-03 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1

11-12-2018

2018-12-11 - godz.  19:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10

17-12-2018

Bilety na: Wunderkammer – Świat cudów
Wunderkammer – Świat cudów Multikino / SALA 1
2018-12-17 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1

18-12-2018

2018-12-18 - godz.  19:00 (Wtorek) Łódź Multikino / SALA 10

23-12-2018

2018-12-23 - godz.  16:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7

20-01-2019

Bilety na: Balet Bolszoj: Bajadera LIVE
Balet Bolszoj: Bajadera LIVE Multikino / SALA 7
2019-01-20 - godz.  16:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7

21-02-2019

2019-02-21 - godz.  19:00 (Czwartek) Łódź Multikino / SALA 7

04-03-2019

2019-03-04 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1

10-03-2019

2019-03-10 - godz.  16:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7

07-04-2019

Bilety na: Balet Bolszoj: Złoty wiek
Balet Bolszoj: Złoty wiek Multikino / SALA 7
2019-04-07 - godz.  17:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7

13-05-2019

2019-05-13 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Łódź Multikino / SALA 1

19-05-2019

2019-05-19 - godz.  17:00 (Niedziela) Łódź Multikino / SALA 7
Brak repertuaru na wybrany dzień
symphonica łódź teatr wielki
alicja w krainie muzycznej magii
aga zaryan
Dżem Symfonicznie
colin bass
gala charytatywna
botti
symphonica łódź teatr wielki
alicja w krainie muzycznej magii
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna